نخ پران ۱۳۹۵/۲/۱۲ ،۰۵:۰۲:۳۲ +۰۰:۰۰

نخ پران

 

 

مشخصات

۱.
Size: 280*345mm

طول نخ : ≥۲۳۰m (باد Speed≤۰.۴m / S)
. فشار شکستن: ≥۲۰۰۰N

دما ذخیره سازی: -۳۰ ° C ~ + 65 ° C

اعتبار: ۳years