جلیقه نجات ۱۳۹۵/۲/۲۷ ،۰۰:۰۰:۱۳ +۰۰:۰۰

 

جلیقه نجات

الزامات عمومی برای جلیقه نجات

۱) در صورت قرار گرفتن جلیقه نجات در آتش،جلیقه نجات باید قادر به تحمل و ذوب شدن برای مدت زمان دوثانیه را داشته باشد.

۲)در مدت یک دقیقه حداقل ۷۵% از افرادی که کاملا تاآشنا با جلیقه نجات ، آن را بدون نیاز به کمک و راهنمایی بپوشند.

۳)قرار گرفتن دهان افراد بیهوش به طرف بالا