لیاس غوطه وری ۱۳۹۵/۲/۱۲ ،۰۵:۵۰:۳۶ +۰۰:۰۰

لباس غوطه وری

 

 

مشخصات

 

دمای نگهداری : -۳۰ ℃ ~ + ۶۵ ℃

 

عملکرد نفوذ پذیری آب: مقدار نفوذپذیری آب کمتر از ۲۰۰گرم بعد از مدت یک ساعت شناور بودن در آب است.

 

عملکرد عایق: در مدت ۶ ساعت در دمای آب ثابت ۰-۲ ℃ دمای بدن کمتر از ۲ ℃کاهش می یابد است.

 

۵. عملکرد نیروی شناوری : پوشنده لباس می تواند بعد از مدت ۵ ثانیه صورت به طرف بالا قرار می گیرد و بینی و دهان ۱۲۰ ملیمتر بالاتر از سطح آب قرار می گیرد . پس از جذب آب به مدت ۲۴ ساعت، از دست دادن نیروی شناور از لباس غواصی کمتر از ۵٪ است.