قطب نما مغناطیسی۱ ۱۳۹۵/۲/۱۳ ،۰۰:۰۲:۲۳ +۰۰:۰۰

 

قطب نمای :وسیله ای است که در آن شمال مغناظیسی را مشخص میکند .

قسمتهای اصلی آن :

۱)تکیه گاه

۲)صفحه مدرج ۳۶۰ درجه ای

۳)عقربه های مغناطیسی که شمال و جنوب مغناطیسی را تعیین میکند.