چراغ ضد انفجار ۱۳۹۵/۲/۱۳ ،۰۵:۲۸:۳۴ +۰۰:۰۰

چراغ ضد انفجار

این چراغ قوه ضد آب، ضد ضربه و ضد انفجار بوده، و بصورت دستی قابل استفاده بوده و نیز قابل نصب بر روی لبه جیب می باشد. نوردهی آن بصورت قوی است.