علایم در روز (توپ) لنگر اندازی ۱۳۹۵/۲/۱۳ ،۰۴:۱۲:۲۲ +۰۰:۰۰

علایم کمک ناوبری در روز می باشد که در مواقع  خاص ماندد:عملیات یدک کشی،لایروبی،ماهیگیری،عملیات زیر آبی و غیره…مورد استفاده قرار میگیرد.