علامت دهنده چتری ۱۳۹۵/۲/۱۲ ،۰۵:۱۵:۱۲ +۰۰:۰۰

علامت دهنده چتری

 

 

۱. شدت نور : ۳۰۰۰۰شمع
۲. زمان شعله ور شدن: ۴۰ثانیه
۳.دمای ذخیره سازی: -۳۰ºC ~ + 65 ° C
4.Validity دوره: ۳ سال
۵. رنگ شعله: قرمز
۶.ارتفاع پرتاب : ≥۳۰۰m
[LSA ] مطابق سولاس ۱۹۷۴و اصلاحات کد ۱۹۹۶
CCS تاییده شده