چراغ ضد انفجار

چراغ ضد انفجار

اين چراغ قوه ضد آب، ضد ضربه و ضد انفجار بوده، و بصورت دستي قابل استفاده بوده و نيز قابل نصب بر روي لبه جيب مي باشد. نوردهي آن بصورت قوي است.