قطب نما مغناطیسی1

 

قطب نمای :وسیله ای است که در آن شمال مغناظیسی را مشخص میکند .

قسمتهای اصلی آن :

1)تکیه گاه

2)صفحه مدرج 360 درجه ای

3)عقربه های مغناطیسی که شمال و جنوب مغناطیسی را تعیین میکند.