علامت دهنده چتری

علامت دهنده چتری

 

 


1. شدت نور : 30000شمع
2. زمان شعله ور شدن: 40ثانیه
3.دمای ذخیره سازی: -30ºC ~ + 65 ° C
4.Validity دوره: 3 سال
5. رنگ شعله: قرمز
6.ارتفاع پرتاب : ≥300m
[LSA ] مطابق سولاس 1974و اصلاحات کد 1996
CCS تاییده شده