علامت دهنده دستی

علامت دهنده دستی

 

 

مشخصات  دستی:

1. شدت نور: 15000شمع

2. زمان شعله ور شدن: '60

3. دمای ذخیره سازی: -30ºC ~ + 65 ° C

اعتبار: 3 سال

رنگ از شعله ور شدن: قرمز

[مطابق سولاس 1974و اصلاحات کد LSA ] 1996
CCS تاییده